h1

Nederlands

Motor wegraces

Op dit moment doe ik onderzoek voor het samenstellen van een boek over de geschiedenis van de wegracesport. Het boek dat uit meerdere delen zal bestaan, bevat volledige uitslagen van races sinds het ontstaan van de sport in 1895 tot in het heden. De volgende mensen wil ik graag bedanken voor hun ondersteuning en medewerking voor dit project.

Vincent Glon (1956-2011)
Pierre Deshorme
Otto Kuipers
Don Cox
Jan Lahner (1942-2013)
Olli Lampinen
Vincent Goffin

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de wegracesport zal zich bewust zijn van de omvang van een dergelijk project. De beschikbare bronnen zijn verbrokkeld en worden zeldzamer naarmate men verder terug gaat in de tijd. De situatie voor de geschiedschrijvers van de autosport staat hiermee in schril contrast. Zij hebben voor iedere periode een overvloed aan bronnen die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Het doel van dit boek is het zelfde te bewerkstelligen voor de motor wegraces, door informatie uit alle denkbare bronnen samen te voegen en daarmee een uitgebreide gegevens bank met uitslagen samen te stellen, voordat een belangrijk deel van de motorsport geschiedenis voor altijd verloren gaat. Om het te doen op een manier die recht doet aan het onderwerp zal het vele jaren in kosten om dit doel te bereiken. Iedereen die denkt dat hij een bijdrage kan leveren aan dit project willen we vragen om contact met ons op te nemen.

Alhoewel we op zoek zijn naar informatie uit alle periodes en landen zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in gegevens van voor de oorlog en de eerste jaren na de oorlog, als ook in uitslagen uit Oost Europa, Spanje, Scandinavië, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Zuid-America.

Als U in het bezit bent van bron materiaal, in het bijzonder motortijdschriften uit binnen en buitenland, boeken met uitslagen, programmaboekjes etc. of in het bezit bent van het copyright van relevante foto’s of denkt op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met laurence@hammondlighthaulage.co.uk, of met één van de bovengenoemde mensen via de e-mail adressen op hun respectievelijke homepages.

Bij voorbaat dank,
Laurence Hammond
Canterbury, UK

Advertisements
%d bloggers like this: